List name Post address Description
Associacions Consell de Ciutat associacionscdc@grups.pangea.org CoordinaciĆ³ Associativa del Consell de Ciutat
Associats-attac associats-attac@grups.pangea.org
Ateneuscooperatius_xes ateneuscooperatius_xes@grups.pangea.org
Batec batec@grups.pangea.org
Bedh bedh@grups.pangea.org
Bibliowikis-wikimedia bibliowikis-wikimedia@grups.pangea.org Grup de Treball BiblioWikis
Boletindeobjecioncientifica boletindeobjecioncientifica@grups.pangea.org El boletin de la campaa Por la Paz: no a la Investigacion militar!
Brotades brotades@grups.pangea.org
Butlleti-taulacolombia butlleti-taulacolombia@grups.pangea.org
Cav cav@grups.pangea.org CANDIDATURAS ALTERNATIVAS DEL VALLES