Summary


Coordinació Associativa del Consell de Ciutat

Un espai de coordinació de les entitats que formem part del consell de ciutat amb l'objectiu d'establir estratègies i sinergies que permetin millorar la incidència de la ciutadania organitzada en la política municipal.

To contact the list owners, use the following email address: associacionscdc-owner@grups.pangea.org

Archives

Archives


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please sign in first. If you have not previously signed in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Sign In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.