Summary


Xarxa d'Economia Social, Solidària i Sostenible de Sant Cugat del Vallès

La Xarxa d'Economia Social, Solidària i Sostenible de Sant Cugat del Vallès és una plataforma ciutadana transversal que té per objectiu la difusió, la presa de consciència i l'impuls d'una economia més equitativa, democràtica, justa i sostenible.

To contact the list owners, use the following email address: xes.santcugat-owner@grups.pangea.org

You have to login to visit the archives of this list.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.