9 anys de l'Ateneu L'Harmonia!
by Ferran Molero - Coordinació 22 Sep '23

22 Sep '23
Fwd: Difusió campanya Pam a Pam #1500maneres
by Secretaria Tècnica XEC 21 Sep '23

21 Sep '23
Grup de discussió comunicació interna XES
by Comunicació XES 18 Sep '23

18 Sep '23
Recomanació programari altes i baixes sòcies.
by Secretaria Can Batlló 15 Sep '23

15 Sep '23

15 Sep '23
Fwd: Info XES | Setembre 2023
by Mariona Soler Quintana 12 Sep '23

12 Sep '23

04 Sep '23